Afdeling: Imkervereniging Dordrecht eo.

AFDELING: Imkervereniging Dordrecht eo.

Secretariaat.

Secretaris Bijenvereniging Dordrecht e.o.
L.T.M. van der Heijden Graanzolder 22 3262 CR Oud-Beijerland e-mail; nbv.dordrecht@gmail.com Telefoon maandag t/m vrijdag na 17:00 uur; 0186-614154

De bijenverenigingen Dordrecht en Made vragen de reizende imkers die naar de Biesbosch komen de volgende punten in acht te nemen als zij hun bijenvolken bij de Biesbosch plaatsen. 

 

 

Dordrecht 4-8-2020

Open brief aan de imkers die het gebied van de Hollandse- en Brabantse Biesbosch komen bezoeken om balsemienhoning te kunnen oogsten.

Ook dit jaar wordt het gebied grenzende aan de Hollandse- en Brabantse Biesbosch wederom overvol gezet met bijenvolken uit binnen en buitenland. Dit veroorzaakt een aantal problemen:

  • De volken worden al geplaatst terwijl er nog geen dracht is van de balsemien. Aan de Dordtse kant stonden de eerste volken er dit jaar al eind juni terwijl de balsemien pas begin augustus dracht gaat geven. Dit leidt tot honger van de jaarrond aanwezige volken en het geeft te denken wat dit betekent voor alle andere bestuivende insecten in dit gebied.
  • De grote hoeveelheid gastvolken langs fietspaden, in combinatie met een gebrek aan dracht, geven vervelende bijen. Hier hebben o.a. fietsers last van waardoor de naam van de bijenhouders in het algemeen, ook dit jaar weer, in een slecht daglicht wordt geplaatst.
  • Door het verplaatsen van bijenvolken uit verschillende gebieden kunnen bijenziekten zich makkelijker verspreiden onder de aanwezige bijenvolken.

Wij vragen deze reizende imkers hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de biodiversiteit in het algemeen en die van de Biesbosch in het bijzonder:

  1. Door niet eerder bijenvolken te plaatsen dan aan het begin van de massale bloei van de balsemien. Dit is al jaren pas begin augustus het geval;
  2. Door altijd de kasten te voorzien van adres en telefoonnummer van de imker:
  3. Door de bijenvolken zó te plaatsen dat geen overlast ontstaat voor recreanten die in het zelfde gebied lopen en fietsen. Zorg voor voldoende afstand tot de openbare wandel- en fietspaden zodat recreanten niet in aanraking kunnen komen met overvliegende bijen;
  4. Laat je volken testen op de aanwezigheid van Amerikaans Vuilbroed (hierna te noemen A.V.B.). Ook al is een A.V.B. test voor imkers uit Nederland niet verplicht. Neem en ken uw eigen verantwoordelijkheid;
  5. Beperk met elkaar het aantal bijenvolken tot een aanvaardbaar niveau.

Mogelijk ten overvloede is het u bekend dat er overleg gaande is met diverse partijen (NBV, SBB, Gemeente Drimmelen, Altena, Dordrecht e.a.) alsmede de lokale landeigenaren om tot een redelijke regulering dan wel registratie te komen voor het Biesbosch gebied. Dit overleg is i.v.m. corona opgeschort vandaar dit verzoek om vooral, als imkers, goed zorg te dragen voor de omgeving, personen en de bijtjes. Dracht zal er genoeg zijn maar hou rekening met elkaar.

Namens Bijenhoudersvereniging Dordrecht e.o.

Bijenhoudersgilde St. Ambrosius Made (Gemeente Drimmelen en Altena).

 

 

 

Bijen, hommels of wespen?

Kijk u eerst naar onderstaande schema voor u een imker belt zodat u zeker weet dat u te maken heeft met een bijenzwerm. 

Klik hier voor grotere afbeelding

 

 

Contactgegevens

Bijenvereniging Dordrecht eo
Reeweg-Zuid 72 B
3317 NH Dordrecht
Post uitsluitend via de secretaris.

nbv.dordrecht@gmail.com